The Historic Environment: Archaeological Monitoring in War-Torn Ukraine

Окрема збірка журналу The Historic Environment: Policy & Practice присвячена збереженню культурної спадщини під час воєнних конфліктів https://www.tandfonline.com/journals/yhen20.

У статті П. Шидловського, С. Теліженка та В. Івакіна розглядаються питання археологічного моніторингу зруйнованих війною ландшафтів

Pavlo S. Shydlovskyi, Serhii A. Telizhenko & Vsevolod H. Ivakin (2023) Archaeological Monitoring in War-Torn Ukraine, The Historic Environment: Policy & Practice, DOI: 10.1080/17567505.2023.2209835

https://www.tandfonline.com/eprint/Q9775UZHASYVZ3BY5SKJ/full?target=10.1080/17567505.2023.2209835

https://doi.org/10.1080/17567505.2023.2209835

https://www.researchgate.net/publication/370539911_